Healthcare

Ne e kuptojmë kompleksitetin e mjediseve të spitalit dhe të kujdesit shëndetësor, sepse ne po furnizojmë industrinë e globit për më shumë se 15 vjet.

Healthcare

Aurelia® është më shumë se vetëm një markë e premium nitrile dhe Latex Exam Doreza.

Ne jemi ekspertë në infrastrukturën logjistike, menaxhimin e zinxhirit të furnizimit dhe vendosjen e kontaktit të njeriut në marrëdhëniet e biznesit për të kuptuar më mirë nevojat tuaja unike.

Theksi ynë pa kompromis mbi sigurinë, komoditetin, cilësinë dhe vlerën ndihmon në sigurimin e ambienteve të pastra dhe të rehatshme për profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe pacientët.

Dhe duke përparuar vazhdimisht proceset e zhvillimit, prodhimit, automatizimit dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, ne vazhdojmë të japim vlerë të lartë dhe përballueshmëri në të gjithë rrjetin tonë të gjerë të markave.