Priemyselný

Bezpečnosť, kvalita a pohodlie pre ruky, ktoré vykonávajú prácu.

Priemyselný

Pre mnohých môže byť pracovisko nebezpečným prostredím - v ktorom rezanie, tržné rany a vystavenie chemikáliám predstavujú neustálu hrozbu.

Naše rukavice sú tiež postavené tak, aby odolali mnohým hodinám dôkladnej a praktickej práce, čím vám poskytnú dokonalú ochranu a výkon.